• Bornova, İZMİR
  • info@bdtizmirpsikoloji.com
Hakkımızda

Uzman Klinik Psikolog
Mübeccel Oskay

Lisans: İzmir Ekonomi Üniversitesi – Psikoloji (%100 İngilizce)

Yüksek Lisans: İstanbul Okan Üniversitesi – Klinik Psikoloji (Tezli)

Uzmanlık Alanı: Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT), Kognitif Terapi (KT), Deneyimsel Oyun Terapisi (DOT)

 

Klinik Psikolog Mübeccel Oskay, 1993 yılında Aydın’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Kuşadası’nda tamamladıktan sonra 2017 yılında İzmir Ekonomi Üniversitesi Psikoloji Lisans (%100 İngilizce) bölümünü yüksek şeref öğrencisi olarak tamamladı. Lisans öğrenimi süresince, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi, İzmir Bayraklı Adliyesi, Ege Üniversitesi Hastanesi ve bazı özel kurumlarda Stajyer Psikolog olarak yer aldı.

 

Lisans öğrenimini tamamladıktan sonra, bir yıl boyunca Norofix Bilişsel İşlev Geliştirme Merkezi ve aynı zamanda anlaşmalı olduğu özel kurumlarda Psikolog olarak çalıştı. Bu süreç içerisinde çocuk ve ergenlerle dikkat, muhakeme, bellek ve öğrenme süreçleri üzerinde çalıştı ve aileleri bilinçlendirme ve bilgilendirme görüşmeleri düzenledi.

Aynı dönemde İstanbul Okan Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı (Tezli) ’na kabul edildi ve uzmanlık eğitimini yüksek onur derecesi ile tamamlayarak ‘Klinik Psikolog’ unvanını almaya hak kazandı. Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programını “18-45 Yaş Arası Kadınlarda Algılanan Ebeveynlik Biçimi ve Öz-şefkatin Yeme Tutumu Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi” konulu tezi ile tamamladı. Yüksek Lisans eğitiminde, Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) ekolüne yönelik eğitimi Klinik Psikolog Pınar Yörük ve Burcu Sevim’den aldı. Aynı zamanda Klinik Psikolog Pınar Yörük süpervizörlüğünde Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) yaklaşımında danışan görerek süpervizyon sürecini tamamladı.

Yine aynı dönem içerisinde, CBTiSTANBUL bünyesi altında Dr. Emel Stroup (ABPP, ACT) tarafından verilen “Beck Yönelimli Kognitif Terapi ve Klinik Becerileri Geliştirme Programı”na kabul edildi. Dr. Emel Stroup’un asistanlığını yaptığı bu bir yıllık süreçte, “Kognitif Terapi Workshop Sertifika Programı”nı tamamladı. Program süresince, Dr. Emel Stroup tarafından verilen doktora ve süpervizyon derslerine katılarak Kognitif Terapi ekolü ve klinik işleyiş konusunda bilgi ve becerilerini geliştirdi. Aynı zamanda Dr. Emel Stroup tarafından verilen workshoplarda katılımcıları bilgilendirmek amacı ile bilimsel çalışmaları temel alıp, öğrenilenleri entegre ederek “Tedavi Sonlandırmasında İş Birlikçi Yaklaşım”, “Sosyal Anksiyete Bozukluğunu Sürdüren Faktörler: Kapsayıcı Model ve Tedavi Uygulamaları” ve “ERP Uygularken Terapistlerin Düştüğü Tuzaklar” konularında eğitim verdi. CBTiSTANBUL çatısı altında Sorumluluk Projesi kapsamında alandaki diğer psikolog, ruh sağlığı çalışanları ve psikoloji öğrencilerine “Covid-19 Sürecinde Klinisyenlerin Karşılaşabileceği Patolojiler ve Riskli Durumlar” webinarı verdi. Ergen bireyler için BDT ekolüne yönelik eğitimini ise Dr. Başakdemiriz ve Dr. Vahdet Görmez’den aldı. Ayrıca çocuk danışanlar için  Deneyimsel Oyun Terapisi’ne yönelik eğitimi ise Nilüfer Devecigil’den almıştır.

Klinik Psikolog Mübeccel Oskay, yetişkin ve ergen danışanları ile Bilişsel Davranışçı Terapi ekolü ile çalışmaktadır. Çocuk danışanları ile de eğitimini almış olduğu Deneyimsel Oyun Terapisi yöntemi ile çalışmaktadır. Kurucusu olduğu “BDT İZMİR Psikoloji” de etik ilkeler doğrultusunda ve bilimsel yöntemlere dayalı olarak yetişkin, çocuk ve ergen alanlarında bireysel seanslar gerçekleştirmektedir.

* Türk Psikologlar Derneği (TPD) üyesidir.

Uzman Klinik Psikolog Mübeccel Oskay

Aldığı Eğitimler / Sertifikalar

Kognitif Terapi Workshop Sertifika Programı (75 saat)
Eğitimci: Dr. Emel Stroup (ABPP, ACT)
Eğitim içeriği:

Beck Yönelimli Kognitif Terapi Becerileri ve Klinik İlk Görüşme
Beck Yönelimli Kognitif Terapi İlkeleri ve Depresyon Tedavisinde Uygulanması
Beck Yönelimli Kognitif Terapinin Anksiyete Tedavisinde Uygulanması
Beck Yönelimli Kognitif Terapinin OKB Tedavisinde Uygulanması
OKB’de ERP’nin (Maruz Bırakarak Tepki Önleme) Uygulanması
Travma Sonrası Stres Bozukluğunun Beck Yönelimli Kognitif Terapide Klinik Pratik Uygulamalar ile Tedavisi

Çocuk, Ergen ve Aileleri ile Bilişsel Davranışçı Terapi Uygulamalı Eğitimi (72 saat)
Eğitimci: Dr. Başak Demiriz
Eğitim içeriği:

Çocuk, Ergen ve Aileleri ile Bilişsel Davranışçı Terapi Temel Teori ve Teknikleri Uygulamalı Eğitimi
Çocuk ve Ergen Psikolojik Bozukluklarını Tanıma Amaçlı Klinik Görüşme, Bilgi Toplama ve Kriz Değerlendirme Uygulamalı Eğitimi
Çocuk ve Ergenlerde Görülen Davranış Problemleri İçin Bilişsel Davranışçı Terapi Uygulamalı Eğitimi
Bilişsel Davranışçı Terapi’nin Çocuk ve Ergenlerde Görülen Depresif Bozukluklarda Uygulanması Eğitimi
Çocuk ve Ergenlerde Görülen Kaygı Bozukluklarında Bilişsel Davranışçı Terapinin Uygulamalı Eğitimi
Çocuk ve Ergenlerde Görülen Obsesif Kompulsif Bozuklukta Bilişsel Davranışçı Terapi Tekniklerinin Uygulamalı Eğitimi

Çocuk ve Ergenlerde BDT Teori Eğitimi (10 oturum/70 saat)
Eğitimci: Dr. Vahdet Görmez – POEM/BDPD

Deneyimsel Oyun Terapisi (DOT) Eğitimi (2-12 yaş)
Eğitimci: Nilüfer Devecigil – Psikoloji İstanbul

Çocuk Değerlendirme ve Dikkat Testleri Uygulayıcı Eğitimi (Selçuk Üniversitesi Onaylı)
Eğitimci: Uzm. Psk. İpek Erdoğan

Projektif Çizim Testleri Uygulayıcı Eğitimi (Selçuk Üniversitesi Onaylı)
Eğitimci: Klinik Psk. Seval Baysal

Kabul ve Adanmışlık Terapisi Eğitimi (1, 2 ve 3.modül)
Eğitimci: (KDTD) Dr. İbrahim Bilgen, Dr. Öğr. Üyesi Çağdaş Öykü Memiş

Uzman Klinik Psikolog Mübeccel Oskay

Seminerler & Kongreler

Oyuncu Ebeveyn Olmak, Lawrence Cohen, Psikoloji İstanbul, 2022

Ebeveyn Çocuk İlişkisi ve Oyunlar, Kl. Psk. İrem Polat, 2022

Bütün Beyinli Çocuk: Çocuğunuzun Zihnini Besleyecek 12 Strateji, Prof. Dr. Daniel J. Siegel, 2021

Kognitif Terapistin Becerileri, CBTiSTANBUL (Dr. Christine Padesky katılımıyla), 2022

Beck Yönelimli CBT Nedir?/ Ne Değildir? Beck Enstitüsü CBT Sertifika Programı, Dr. Emel Stroup (Dr. Judith S. Beck katılımıyla), CBTiSTANBUL, 2021

Strengths Based CBT and Research Results, Dr. Christine A. Padesky, 2021

Yas Süreci & Klinisyenler için Yas ile Çalışmak, CBTiSTANBUL, 2021

Teaching Adult Clients to Grow Up, Dr. Michael Broder, Beck Institute, 2021

Creative Uses as a CBT Text: The Clinician’s Guide to CBT Using Mind Over Mood, 2nd Edition, Dr. Christine Padesky, 2020

Toplum Ruh Sağlığı Kongresi, Moodist Psikiyatri Hastanesi, 2018

 

Uzman Klinik Psikolog Mübeccel Oskay

Verdiği Seminer & Eğitimler

CBTiSTANBUL çatısı altında Sorumluluk Projesi kapsamında alandaki diğer psikolog, ruh sağlığı çalışanları ve psikoloji öğrencilerine “Covid-19 Sürecinde Klinisyenlerin Karşılaşabileceği Patolojiler ve Riskli Durumlar” konulu seminer vermiştir. (2020)

Dr. Emel Stroup tarafından verilen workshoplarda katılımcıları bilgilendirmek amacı ile bilimsel çalışmaları temel alıp, öğrenilenleri entegre ederek “Tedavi Sonlandırmasında İş Birlikçi Yaklaşım”, “Sosyal Anksiyete Bozukluğunu Sürdüren Faktörler: Kapsayıcı Model ve Tedavi Uygulamaları” ve “ERP Uygularken Terapistlerin Düştüğü Tuzaklar” konularında eğitim vermiştir. (2019/2020)